senang-senang datang la lagi eyh..sahabaT amatlah dialU-alUkan...

Saturday, 17 July 2010

tidak mengakU niKmaT yang daTang ini adaLah dari ALLAH...

Firman Allah s.w.t


Maksudnya:


"Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu

menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat

ingkar." (Surah Ibrahim: Ayat 34)

"Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk

kepentingan kamu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan

menyempurnakan untuk kamu ni'mat-Nya zahir dan batin. Dan di antara

manusia masih ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu

pengetahuan atau petunjuk dan tanpa Kitab yang memberi penerangan."

(Surah Luqman: Ayat 20)


"Sesunggahnya Qarun adalah termasuk di kalangan kaum Musa tetapi dia

berlaku aniaya terhadap mereka, dan Kami telah menganugerahkan kepadanya

perbendaharuan harta yang kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah

orang yang kuat-kuat. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya,

"Janganlah kamu terlalu bangga, sesungguhnya Allah tidak menyukai

orang-orang yang terlalu membanggakan diri," Dan carilah pada apa yang

telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri Akhirat dan

janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) dunia dan berbuat

baiklah (kepada orang-orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik

kepadamu, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi kerana

sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

Qarun berkata, "Sesungguhnya aku hanya diberi harta itu, kerana ilmu

yang ada padaku". Dan apakah ia tidak mengetahui bahawasanya Allah telah

membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya, dan lebih

banyak mengumpulkan harta dan tidaklah perlu ditanya kepada orang-orang

yang berdosa itu tentang dosa-dosa mereka." (Surah Al Qasas: Ayat 76-78)


"Maka apabila mereka menaiki kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan

mengikhlaskan ketaatan kepada-Nya. Maka tatkala Allah menyelamatkan

mereka sampai ke darat, tiba-tiba mereka kembali syirik. Sesungguhnya

mereka mengingkari akan nikmat yang telah Kami berikan kepada mereka dan

sehingga mereka hidup bersenang-senang dalam kekafiran. Kelak mereka

akan mengetahui (akibat perbuatan mereka)." (Surah Al Ankabut: Ayat 65)


"Dan Fir'aun berseru kepada kaumnya seraya berkata, "Hai kaumku,

bukankah kerajaan Mesir ini kepunyaanku dan sungai-sungai ini mengalir

di bawahku, maka apakah kamu tidak melihat? Bukankah aku lebih baik dari

orang yang hina ini dan yang hampir tidak dapat menjelaskan

perkataannya. Mengapakah tidak dipakaikan kepadanya gelang-gelang dari

emas atau Malaikat datang bersama-sama dia untuk mengiringinya". Maka

Fir'aun mempengaruhi kaumnya lalu mereka patuh kepadanya kerana

sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik." (Surah Az Zukhruf: Ayat

51-54)bersyUkurlah kamU dengan nikmaTku, neScaya akU akan tambahkan nikmaT ataSmu..tapi jika kamU kUfur, maka...ketahUilah bahawa azabkU amaTlah pedih..naUzubillah..


renUng2kn sahabaT2..


waALLAHuaLam..No comments:

Followers