senang-senang datang la lagi eyh..sahabaT amatlah dialU-alUkan...

Monday, 5 July 2010

cinTa taK smestinya memiliki...


biLa kiTa jaTuh cinTa pd seseorang, jgn seSekaLi kiTa seksa diri kita dengan menganggaP cinTa kita taK akan diterima.. cinTa itU taK pernah menOLak kerana seTiap inSan ingin mencinTai dan dicinTai..

wUjudkan cinTa itU dengan memberikAN sesUatU bUkan mengharaPkan sesUatu...sesUngguhnya, kebahagiaan yang kiTa dapat biLa memberi adaLah jaUh lebih sempurna dari kiTa menerima..

taPi,

lain pULa jiKa kiTa menginginKan sesUatu yang kiTa cinTai, keinginan itULah yang mengiris peRaSaan dan haTi keciL kiTa ini..jangan menyeKsa diri dengan menginginKan seSuatu..

lagi menyaKiTkan biLa apa yang dah ada di daLam "tangan" kiTa dikebaS orang..tapi perCayaLah, ALLAH tahU apa yang lebih baik unTuk kiTa..

"tak semUA yang kiTa nak kiTa akan daPat, dan aPa yang kiTa ada sekarang tak semUanya dah menjadi yang terbaiK bUat kita..sebab itU kiTa kena belajar menerima dan mereLakan sesUatu agar kiTa tidak akan senang kecewa dengan sesUatu yang di lUar jangKaan kiTa"...itULah amanaT dan peSanan dari aBAhkU yang aKan kU ingaT sampai kaPAnpUn...

sekadar menULis untuk renUngan kiTa bersama..semUa orang pernah melalUi waKTu yang sUkar sehingga meraSakan sUdah tidak ada eSok untuknya lagi..ingaTlah ya, ALLAH itU MAHA pemUrah dan MAHA penyayang...sekaLi kiTa jatUh taKkan seLama-lamanya kiTa jatUh.... BANGKITLAH KEMBALI...sesUngguhnya ALLAH sentiaSa bersama dengan orang yang sabaR dengan ujianNYA...

waALLAHuaLam...


Followers