senang-senang datang la lagi eyh..sahabaT amatlah dialU-alUkan...

Friday, 9 July 2010

jangan saUdara dan saUdari pergi macam tU jer...

maKSud ayaT QURAN :

Alif lam min.Apakah manusia itu mengira bahawa mereka dibiarkan (saja) mengatakan: “Kami telah beriman”, sedang mereka tidak diuji lagi ? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang benar dan sesugguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta... Surah AL-ANKABUT : 13....

manUsia itU paSTi aKan diUji ALLAH....demi untUk lebih menabahkan dirinya dalam meniTi hidUp kini yang kiTa lihaT kini sUdah kian mencabar..


haditS dari HR At-Tirmidzi dan Ahmad :

“ Kalian harus berjemaah dan meninggalkan perpecahan kerana syaitan itu bersama orang yang bersendirian. Dia akan lebih jauh dari 2 orang . Maka barang siapa yang ingin mencium harumnya syurga maka hendaklah dia terikat dalam sebuah jamaah”...

jadi seSiapa dilUar sana yang sUdah menGenaL inSan yang bergelar sahabaT ataU teman buat and, janganLah tinggaLkannya..cUba bayangKan kaLau kiTa yang berda di temPat beliaU, makin banyaK dUgaan daTang, makin kiTa ditinggaLkan inSan2 yang seLama ini seLalu berSama kiTa.. raSa-rasanya serOnok ker? ataU sedih? kecewa? hamPa??


mengerTikah kamU semUa erTi sebenar sebUah persahabaTan?? ya? tidak??

ye..benar....ramai dilUar sana akan berkaTA ya..taPi? x menghayaTi erti sebUah perahabaTan sejaTi...yakni manUsia2 akan mUdah unTuk merasa senang jiKa tidak diUji...hidUp dan Ujian-ujian daLam kehidUPan ini tak akan pernah berpiSah...bangkiT jatUh kiTa bukan di tangan manUSia taPi di tangan ALLAH...insyaALLAH..

renUng2kanLah..

waALLAHuaLam....

No comments:

Followers